1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

Vi har inga kända driftstörningar2022-01-17 08.55

Vklass ska nu fungera igen, det kan kanske upplevas vara lite långsam under ett tag.
Tekniker jobbar aktivt med detta.2022-01-17 08.20

Vi har nu stora störningar med åtkomst till Vklass.
Tekniker jobbar aktivt med detta.

För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.