1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation


Vi har inga kända driftstörningar.
2022-09-08 07.15

Många upplever att Google Workspace och Vklass man inte fungerar fullt ut just nu. Man kommer bland annat inte åt ämnes- och kurs-kopplingar mot Google Classroom, tekniker undersöker detta.


Vi har inga andra kända driftstörningar.

2022-09-07 12.45

Många upplever att Google Workspace och Vklass man inte fungerar fullt ut just nu. Man kommer bland annat inte åt ämnes- och kurs-kopplingar mot Google Classroom, tekniker undersöker detta.

Sidan för att hantera inställningar för bedömningar (fraser mm) är för tillfället ur funktion, tekniker undersöker detta.Vi har inga andra kända driftstörningar.2022-08-24 13.25

Just nu upplever många att inte går att lägga ärenden . Felsökning pågår.


Vi har inga andra kända driftstörningar.


2022-08-22 16.30

Just nu upplever många att meddelandefunktionen inte fungerar optimalt. Felsökning pågår.
Det är bekymmer med att närvarohantera via appen. Felsökning pågår.Vi har inga andra kända driftstörningar.


2022-08-22 14.00

Just nu upplever många att meddelandefunktionen inte fungerar optimalt. Felsökning pågår.
Vi har inga andra kända driftstörningar.


För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.