1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

2024-04-16, Kl 09.30

Den automatiska synkroniseringar har fungerat som den ska under natten.

Vi har inga andra kända driftstörningar


…….

För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.