1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

2023-05-03 12:30

Nu ska Vklass vara i full funktion igen.


2023-05-03 09:30

Just nu upplever Vklass bekymmer med hantering av Anmäla frånvaro, närvaroregistrering. Supporten har bekymmer att svara på ärenden som kommer in till oss.

Tekniker felsöker.För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.