1. Home
  2. Onlinekurser

Onlinekurser

På denna sida erbjuder vi onlinekurser för att komma igång med och lära sig Vklass! Syftet är att underlätta för handledare/super-users när de skall utbilda sina kollegor, vid introduktion av nyanställd personal eller för lärare som helt enkelt vill friska upp sina Vklass-kunskaper.

>> Grundkurs för pedagoger i förskolor och fritidshem

>> Grundkurs för lärare på grund- och gymnasieskola

>> Grundkurs för elevhälsoteam

>> Grundkurs för administratörer 

>> Kurs och införandestöd för Vklass Praktik

>> Introduktion av vårdnadshavare och elever, tips för dig som är Vklass-ansvarig