1. Home
  2. Utbildning

Utbildning

Vklass Kunskapsbank rymmer en mängd material som kan användas för utbildningar och workshops. På denna sida har vi samlat relevant material för att planera utbildning för personal på förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor och på vuxenutbildningen.

Vklass genomför varje månad flera skräddarsydda utbildningar, både på plats samt över länk. Vill du boka utbildning eller vill ha stöd att planera utbildningsupplägg, kontakta din kundkontakt på Vklass eller maila till info@vklass.se

Vi är helt nya och ska precis börja använda Vklass!

Kul att ni ska köra igång med Vklass. På Kunskapsbanken finns hundratals artiklar som pedagoger, administratörer, rektorer och övrig personal kan nyttja. Tillhör du en kommun som introducerar Vklass brukar grundutbildningar arrangeras centralt. Prata i så fall med ansvariga på din kommun.

Har inte alla fått konton än? Då kan man använda demokonton de första veckorna för att bekanta sig med Vklass. Vklass tillhandahåller inga demokonton, men kommunen har vanligen ett par som du kan använda.

En framgångskoncept när man introducerar Vklass är att utse en eller flera Vklassansvariga på förskolan eller skolan. Det kan vara en administratör och/eller en pedagog, den personen bör delta på kommunens uppstartsutbildningar. Vidare brukar denna person arrangera utbildning för kollegor på den egna enheten. Som stöd för denna första utbildning finns det massor av självstudiematerial på Kunskapsbanken, bland annat Onlinekurserna och många skärminspelningar. Den första grundutbildningen bör också utgå från den policy eller minsta gemensamma nämnare som kommunen eller skolan beslutar om.

Vklass introducerades nyligen och vi är redo att lära oss mer 

Vklass är en helhetslösning med bred funktionalitet, under ett införande kör man sällan igång med alla funktioner. Men efter att alla fått konton och grundutbildning kan det vara läge att ta ett steg vidare för att lära sig mer. Använd gärna kollegor på andra förskolor eller skolor i kommunen, de kanske har kommit längre. Har ni tid på arbetslagsträffar eller APT? Använd gärna diskussionsfrågorna som finns på varje ämnesområde i Onlinekurserna. En utbildning behöver inte bara vara en statisk visning på en stor skärm, utan fungerar lika bra som workshop där man diskuterar användningen av Vklass.

Är ni inte riktigt där än? Eller har ni ont om tid för att planera ett kvalitativ utbildningspass? Då kan vi på Vklass kan hjälpa till med skräddarsydda utbildningar efter era behov.

Vklass har använts ett par år, men vi har ingen struktur och använder nog inte alla funktioner

Känner du igen dig i påståendet ovan? Du är inte ensam och det är vanlig att man blir ”bekväm” efter ett par år. Sedan uppstarten kanske många har slutat, ni kanske inte har någon Vklassansvarig längre. Då är det väl investerat att satsa på en nystart. Har ni förresten koll på alla funktioner i Vklass? Ni kanske saknar en funktion som faktiskt finns i Vklass! Och klagar användarna på att lektioner eller grupper saknas i Vklass? I så fall finns det artiklar för administratörer som förklarar viktiga inställningar samt hur synkronisering fungerar.

Vklass kan också bygga skräddarsydda utbildningar där vi garanterar ett antal aha-upplevelser där både pedagoger, rektorer och övrig personal får med sig något nytt som underlättar den dagliga administrationen.

Det är nytt år och vi har många nyanställda

För nya användare finns det mycket material i Kunskapsbanken för självstudier. Hur man registrerar frånvaro, skapar IUP:er eller lägger upp Nyheter förklaras väl i flertalet skärminspelningar. Demokonton kan sedan användas för att testa och klicka runt. Är det många nyanställda är det väl värt att Vklassansvarig kör en kortare utbildning, kanske samordnat med andra enheter i kommunen. Förutom att visa Vklass behöver ni kommunicera den policy som gäller för användningen, de minsta gemensamma nämnarna. 

Vi är en kommun som kört Vklass en period som nu vill introducera en nya modul eller utöka användningen av Vklass.

Efter ett införande tar enheterna vanligen själva mer ansvar för fortbildning. Det fungerar vanligen bra, men ibland händer det att några förskolor eller skolor halkar efter. Detta kan vårdnadshavare märka av, exempelvis om skola ett är frekventa att skicka ut information medan skola två knappt använder Vklass.

Har kommunen en referensgrupp med Vklassanvändare från olika enheter? Använd den gruppen för att utreda hur Vklass används samt om de följer kommunens minsta gemensamma nämnare. Har ni kanske behov att se över kommunens policy?

Kontakta er Vklassansvarig om ni behöver göra policyförändringar eller vill börja använda nya moduler och funktioner i Vklass. Vi har mångårig erfarenhet att stötta kommuner och skolor och kan hjälpa er att planera utbildningsinsatser för administratörer, Vklassansvariga samt övriga användare.