Betygsimport från Edlevo

Om man importerar betygen ifrån Edlevo till Vklass för att de ska vara synliga för lärare, elever och vårdnadshavare så gör man det under Skoladmin > Organisation > Fliken betyg.

Observera att man importerar betyg för hela kommunen och alla betyg där det finns en utskriven betygskatalog för kommer att importeras i Vklass.

Publiceringsdatum på betygen blir det datum som är inställt på skolan att betygen ska visas.

Klicka på knappen starta import av betyg. När importen är klar får du ett mail med en sammanställning på importen.

Updated on 14 juni, 2023

Was this article helpful?

Related Articles