1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Sammanställa svaren direkt i Vklass

Sammanställa svaren direkt i Vklass

Möjligheten finns att, direkt i Vklass, sammanställa svaren från Lärarna i den pedagogiska utredningen, utan att behöva använda sig av externa program/verktyg.

Inled med att utföra följande (se bilden nedan)

Sidan där man ansluter så man kan se översikten av lärarnas svar på formulär

Följande fönster/ruta öppnas då

Sidan där man kommer att sammanställa svaren från lärarna

Nyckeln för sammanställningen av svaren är följande ”knappar”

Frågorna i formuläret man ska sammanställa

Klicka på dessa ”knappar”
Knapparna består av frågorna/frågeställningarna i formuläret

Åtkomst av svaren på formuläret

När/Om man klickar på ”knapparna” inträffar följande.
Dvs. svaren, från lärarna, på frågorna i formuläret blir synliga för personen som kartlägger eleven.

Svaren på frågorna i Expanderat skick

Efter att man expanderat, genom att klicka på ”knapparna” (vilket består av frågeställningarna i formuläret), är nästa steg att markera och kopiera svaren.

Där man inleder med att markera svaren. Vilket man åstadkommer genom att använda pekaren.
Ni kan klicka på den hyperlänkade texten, nedan, för att se hur man åstadkommer det som beskrivs i texten. Där man håller ned pekarens vänstra knapp och samtidigt drar/för markören nedåt. Resultatet blir då på följande sätt (se nedan).

Svaren på frågorna efter att man markerat texten

Kopiera sedan, den markerade, texten genom att antingen samtidigt hålla inne tangenterna; Ctrl & c (Ctrl + c) eller högerklicka, med pekaren, och från/ur Högerklicksmenyn välja alternativet; Kopiera.

Högerklicksmenyn och funktionen; Kopiera

Klicka sedan i textrutan under någon av de tre rubrikerna; Andra gjorda utredningar: , Kartläggning: och Pedagogisk bedömning: , och klistra in den markerade texten.
Detta gör man genom Högerklicka, med pekaren, och från/ur Högerklicksmenyn välja alternativet; Klistra in som oformaterad text

Högerklicksmenyn och funktionen; Klistra in som oformaterad text

Alternativet; Klistra in som oformaterad text, behöver användas i detta fall, då den markerade texten, från frågeställningarna i formuläret, innehåller formateringar.
Vi rekommenderar även att man använder denna inklistrings metod, när/om man klistrar sin text från Word (eller något annat Ordbehandlingsprogram).

Utfallet när man klistrar in texten, i det textfält som motsvarar frågan/frågeställningen från formuläret, är som följer.

Den inklistrade texten i oformaterat skick


Vill man inte använda Högerklicksmenyn när/om man klistrar sin text från Word (eller något annat Ordbehandlingsprogram).?!
Har man möjlighet att, även, använda/nyttja följande funktion i Text-Editorn, se nedan, när man klistrar in sin Text i respektive textfält.

Funktionen: Paste from Word

Hur funktionen; Paste from Word, fungerar kan ni se genom att ni klickar på ikonen nedan.Redigera därefter texten, genom att, ev., även nyttja Editorfunktionen för detta syfte, till den utformning man önskar.

Text-Editorfunktionen och dess funktioner

Utfallet, genom nyttja funktionerna i Text-Editorn, kan anta följande skepnad (Exempel 1).

Redigerad text via Text-Editorfunktionen (Exempel 1)

Utfallet, genom nyttja funktionerna i Text-Editorn, kan anta följande skepnad (Exempel 2).

Redigerad text via Text-Editorfunktionen (Exempel 2)

Bevara sammanställningen genom att klicka; Spara

Spara sammanställningen

Bra att känna till.
Feedback, en från Vklass att man Sparat är inte helt tydlig, i detta fall, får man vara ärlig att påtala.
Då den består i att det blinkar till, på skärmen, och man noterar texten efter detta.

Bästa sättet är därför och kontrollera att sammanställningen blev bevarad?!
Vilket man åstadkommer genom att man först klickar på; Frågeformulär

Knappen; Frågeformulär

Därefter klickar man på; Översikt

Knappen; Översikt


Därmed är proceduren att Sammanställa svaren direkt i Vklass Klar!

Updated on 19 juni, 2023

Was this article helpful?

Related Articles