1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Aktivera och Inaktivera IUP

Aktivera och Inaktivera IUP

Artikeln kommer i steg för steg beskriva hur man aktiverar, samt inaktiverar, IUP, er för elever i egenskap av Klasslärare.

Aktivera

1. Klicka på Min klass

Klicka på Min klass

2.  Klicka på fliken [Omdömen]

Fliken; Omdömen

3.  Klicka därefter på Visa alla… Vilket man finner under rubriken: IUP i klassen

Visa alla… under IUP-översikt

4.  Klicka sedan på; Skapa en ny,.

Förslagsvis på den elev som är positionerad överst i förteckningen.

Funktionen; Skapa en ny

5.  Definiera därefter Start och Slut- datum för IUP, n

Ställa in Start- och Slut- datum

6.  Definiera sedan Skolämnen:, för IUP, n. 

Här har man två st. mallar att välja mellan för detta syfte.

  • Grundskolan med NO/SO som block (Används vanligast mellan F-klass upp till Åk 5)
  • Grundskolan med NO/SO ämnesuppdelat (Används vanligast mellan Åk 6 och Åk 9)
De två mallarna för att definiera ämnena i IUP, n

7. Definiera en benämning på IUP, n

Benämning av IUP, n

8.  Klicka Spara

Knappen: Spara

Dölja ämnen, dvs. klicka i checkboxen, behöver man inte göra i detta steg om man inte önskar det. Utan det kan man göra på varje enskild elevs IUP i efterhand.

Dölja Ämnen i IUP

9.  Man kommer efter att man klickat Spara, erhålla följande förfrågan från Vklass (programmet/systemet/verktyget).

Klicka då: Ja

Skapa IUP för ytterligare elever

Bra att känna till!

Om en elev har en aktiv IUP, kan man inte skapa en ny! 

Utan den aktiva IUP, n, måste avslutas först, innan man har möjlighet att skapa den nya.

Det finns ingen funktion (i praktiken en s.k. överlappningsfunktion), vilket gör att den aktiva IUP, n per automatik avslutas i samband med att man skapar en ny.

Om lärarna går via, Min klass, fliken Omdöme och Visa alla osv…, när de skapar en IUP, – vilket är det som beskrivs ovan – , får de efter de skapat en IUP, för en elev, alltid följande fråga.

IUP:n är nu skapad!

Även dessa elever i klassen saknar en aktiv IUP, vill du skapa en till dom också?

Dvs. om det är fem st. elever som inte har en aktiv?! Så kan lärarna skapa en IUP till dessa, genom att klicka; Ja (vilket illustreras vid; punkt nr. 9) för att bekräfta frågan.

Denna funktion känner av hur många andra elever som saknar en aktiv IUP i klassen! Varvid man alltid får denna förfrågan, oavsett om det gäller samtliga elever i klassen eller enstaka elever.

Om lärarna går via klassförteckningen (Min klass, Klass och fliken Info) och Bedömning på en elev och skapar IUP, n den vägen?! Då får lärarna inte valet, att skapa en IUP för de elever som saknar en aktiv IUP.

Konklusion! 

Nyckeln för att lärarna ska ha möjlighet att skapa en IUP för flera elever, efter att de skapat en IUP, är att de går via Min klass, fliken Omdöme och Visa alla osv… 

Dvs. Den procedur som beskrivits på denna sida.


Inaktivera

1. Klicka på Min klass

Klicka på Min klass

2.  Klicka på fliken [Omdömen]

Fliken; Omdömen

3.  Klicka därefter på Visa alla… Vilket man finner under rubriken: IUP i klassen

Visa alla… under IUP-översikt

4.  Markera de elever som har en aktiv IUP

Detta kan vara en enskild elev, ett flertal eller samtliga elever. I bilden nedan är det två st. elever vi markerat.

Markerat de elever vilka har en aktiv IUP

5.  Klicka på Stäng

Klicka; Stäng

Följande fönster uppenbarar sig då

Dialogfönstret; Stäng IUPer

6.  Klicka på knappen; Stäng IUPer, i fönstret

Klicka; Stäng IUPer

7.  Klicka; OK! 

I den dialog vilken öppnas i mitten av webbläsaren, i dess övre del

Klicka; OK

Visualisering av utförd procedur

Före

Markerat de elever vilka har en aktiv IUP

Efter

Ingen elev har nu en aktiv IUP
Updated on 17 maj, 2022

Was this article helpful?

Related Articles