1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Versionshantering av Kriteriematriser

Versionshantering av Kriteriematriser

OBS! Denna artikel riktar sig till de skolor, vilka aktiverat funktionen; Selektiv publicering av kriteriematriser, under Skolkonfigurationen.

Vad Selektiv publicering av kriteriematriser innebär kan ni läsa om här

Versionshantering av Kriteriematriser fungerar nu enligt följande.

  • I menyn över historiken av sparade matriser, kommer endast en opublicerad version visas (vilken alltid kommer vara positionerad överst). All övrig historik kommer enbart bestå av publicerade versioner.
  • Den opublicerade versionen benämner vi “Arbetskopia”.
Arbetskopia
All övrig historik
  • Om man gör ändringar i Arbetskopian?! Uppdateras de befintliga bedömningarna i den. Dvs. ingen ny version skapas, vilket gjordes tidigare.
Utgångsläge
Efter Ändringar

Viktigt!

Alla tidigare versioner! Opublicerade och publicerade kommer att visas i historiken.

Alla tidigare versioner

Detta eftersom vissa lärare arbetat med opublicerade versioner, i syftet att de ska kunna följa/se sin historik från tidigare utförda bedömningar.

Men fr.o.m nu kommer inga sådana versioner sparas. Utan alla ändringar som utförs och sparas, kommer nu endast att uppdatera den s.k. Arbetskopian.

Tips! Önskar man att Arbetskopian, s.a.s., ska hamna i ”historiken”?! Måste man publicera den versionen.

  • När man väljer att publicera Arbetskopian?! Skapas en ny version med angiven publiceringstext (Ex. Publicerar Arbetskopian, Publicering av bedömningar etc.).
Publicera Arbetskopian
  • Utför man därefter ändringar i den publicerade versionen?! Är det Arbetskopian som påverkas och inte den publicerade versionen (se bilder ovan).
  • Man kan enbart redigera Arbetskopian! Alla övriga versioner är låsta för redigering.
Man kan enbart redigera Arbetskopian
Updated on 12 oktober, 2022

Was this article helpful?

Related Articles