1. Home
  2. Planering och genomförande
  3. Ämneskoder / kurskoder
  1. Home
  2. Administratör
  3. Ämneskoder / kurskoder

Ämneskoder / kurskoder

När man skapar ämnesgrupper eller kurser så kan man koppla dessa till en ämneskod/kurskod. Detta ger att den rätta kursplanen/ämnesplanen visas, rätt kriteriematris kopplas och mycket mer. Läs mer om hur du kan anpassa en kurs/ämnesgrupp.

Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kurskoder hittas på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program.

På Skolverkets hemsida hittas även kurskoder för SFI och komvux på grundläggande nivå: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux.

En administratör kan i Vklass söka på kurskoder/ämneskoder för att se vilka kurser/ämnen som motsvaras av vilken kod. Detta nås från Skoladmin > Underhåll > Sök kursplan.

Grundskolans ämneskoder

Dessa hittas i PDF-versionen av läroplanen, men listas även här.

KodÄmne
 BLBild
 BIBiologi
 ENEngelska
 FYFysik
 GEGeografi
 HKKHem- och konsumentkunskap
 HIHistoria
 IDHIdrott och hälsa
 KEKemi
 MAMatematik
 M1 / M2Moderna språk. Koden M1 eller M2 skall efterföljas av en språkkod, enligt internationell standard på Skolverkets hemsida
 MLModersmål. Koden ML skall efterföljas av en språkkod, enligt internationell standard på Skolverkets hemsida
GRSAMOR01Modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk
 MUMusik
 REReligionskunskap
 SHSamhällskunskap
 SLSlöjd
 SVSvenska
 SVASvenska som andraspråk
 TNTeckenspråk för hörande
 TKTeknik

Vill man ha de fyra första kapitlen i läroplanen för grundskolan (LGR11) som kursplanetext kopplat till sin ämnesgrupp, kan man skriva ”LGR11” som kurskod i ämnesgruppen. Detta kan t.ex. användas för grupper för fritids eller förskoleklass. 

Grundsärskolan

De flesta ämneskoder inom grundsärskolan är samma som för grundskolan, förutom att ämnena SO och NO finns. Eftersom ämneskoderna är samma som för grundskolan kan en administratör läga till ”_GSS” på slutet av koden för att få fram grundsärskolans kursplaner. T.ex. MA_GSS eller EN_GSS. Det går även att använda samma ämneskoder som för grundskolan och sedan markera ämnesgruppen som en särskolegrupp. Läs mer här.

Skolverket har också tagit fram nya ämneskoder som är unika och versionshanterade för grundsärskolan. Dessa går också att använda. De listas som alternativ kod i tabellen nedan.

KodAlternativ kodNamn
Bl_GSSGRSABIL01Bild
EN_GSSGRSAENG01Engelska
ESGRSAEST01Estetisk verksamhet
HKK_GSSGRSAHKK01Hem- och konsumentkunskap
IDH_GSSGRSAIDR01Idrott och hälsa
KOMGRSAKOM01Kommunikation
MA_GSSGRSAMAT01Matematik
MO_GSSGRSAMOD01Modersmål
MOTGRSAMOT01Motorik
MU_GSSGRSAMUS01Musik
NO_GSSGRSANAT01Naturorienterande ämnen
SO_GSSGRSASAM01Samhällsorienterande ämnen
SL_GSSGRSASLJ01Slöjd
SV_GSSGRSASVE01Svenska
SVA_GSSGRSASVA01Svenska som andraspråk
TK_GSSGRSATEK01Teknik
VAAGRSAVAR01Vardagsaktiviteter
VEUGRSAVER01Verklighetsuppfattning

Lokala kurser (t.ex. YH)

En administratör på skolan kan lägga in betygskriterier för lokala kurser. Funktionen hittas under Skoladmin > Skolan > Övrigt > Lokala betygskriterier

Updated on 12 oktober, 2022

Was this article helpful?

Related Articles