Dataskyddsombud

Vklass AB är personuppgiftsbiträde till de kunder som använder tjänsten Vklass. Dataskyddsfrågor på bolaget Vklass hanteras av en driftsgrupp på Vklass med stöd från vårt juridiska ombud som vi samarbetat med i flera år. Kontaktperson för gruppen är Andreas Selling som är inskickad till IMY.

Frågor om dataskydd kan skickas till dataskydd[kringla.]vklass.se och når då alla i gruppen. Observera att om du är en användare i Vklass så är det till din kommun/skola du ska höra av dig till. De är personuppgiftsansvariga. Vklass kan och får inte lämna ut information som den personuppgiftsansvarige lagrar.

Det är upp till den personuppgiftsansvariga att se till att ett PUB-avtal tecknas med Vklass. I ett införande av Vklass ingår det i våra rutiner att informera kunden om att ett PUB-avtal ska finnas. Vi ser helst att man använder SKR framtagna personuppgiftsbiträdesavtal.

I de fall en kund inte tecknat ett eget PUB-avtal med Vklass eller tills dess att ett PUB-avtal tecknats följer Vklass SKR:s Personuppgiftsbiträdesavtal Version 2.0 (2022-12-21) tillsammans med vår egen instruktion

Updated on 22 mars, 2023

Article Attachments

Related Articles