1. Home
  2. Administratör
  3. E-post från Vklass

E-post från Vklass

Vklass skickar all e-post från adressen skola@vklassmail.com. Det inkluderar e-post skickat av lärare från t.ex. klassen eller gruppen, e-post skickat av rektor via Skoladmin samt om vårdnadshavare skickar e-post till personal via sin inloggning. Utöver manuella utskick kommer veckorapporterna levereras från adressen veckobrev@vklassmail.com.

Om ett meddelande inte når fram till en mottagare, be dem alltid kolla i sitt SPAM-filter. Om mottagaren har Office365/Outlook/Hotmail så finns även en brevlåda som heter ”Övrig e-post” eller ”Clutter”. Här kan det också landa e-postmeddelanden, så kontrollera även denna låda med jämna mellanrum.

Läs mer om hur du skickar e-post från Vklass.

SPAM

När e-post skickas finns alltid en risk att breven hamnar i mottagarens SPAM-filter. Detta filter finns både i användarens eget e-postverktyg samt på den mailserver som tar emot e-posten åt mottagaren.

Hamnar e-post från Vklass alltid/ofta i mottagarens SPAM-låda så kan mottagaren se till att godkänna inkommande e-post från noreply@vklassmail.com i sitt SPAM-filter.

Om mottagare har problem med att e-post inte når fram alls, är risken stor att mottagande mailserver stoppat e-posten redan innan den nått mottagarens brevlåda. Om du är administratör för en mailserver som tar emot mycket mail från Vklass, se till att tillåta samtliga mail från inkommande domän ”vklassmail.com” och/eller IP-adresser 52.89.7.27 – 52.38.252.253 – 192.174.90.168 – 192.174.90.169.

Flaggningar på e-postadresser i Vklass

I Vklass hittar man tre olika flaggningar på e-post. Detta anger om e-postadressen är verifierad eller inte.

För att undvika att e-postadresser i Vklass är ogiltiga så uppmanas användare som ändrar sin e-postadress att verifiera den. När en ny e-postadress läggs in så skickas ett bekräftelsemeddelande till den. Där bör användaren klicka på bifogad länk för att bekräfta sin e-postadress. När detta är gjort blir flaggan grön.

Gul flagga betyder att användaren inte verifierat adressen. Observera att Vklass fortfarande kommer att skicka brev till overifierade adresser, så det är inte nödvändigt att verifiera sin adress. Det kommer inte göra någon skillnad för leveransen av e-post om man är helt säker på att adressen är korrekt.

Röd flagga innebär att brev till adressen ”studsat”. T.ex. att adressen är gammal, felstavad, har full inkorg eller skickar tillbaka att den tror att e-post från Vklass är SPAM. Vklass kommer vid röd flagg att sluta försöka skicka e-post till den angivna adressen. Anledningen är såkallat ”reputation” i SPAM-filter. Om Vklass gång på gång försöker skicka till adresser som är felaktiga sänks Vklass förtroende i spamfilter generellt, och risken ökar att ännu fler brev kommer fastna i spamfilter. Så, om det händer att en adress flaggas som röd, måste adressen verifieras. Detta gör användaren själv via ”Mitt konto” och den länk som dyker upp under användarens e-postadress.

Vanliga frågor

Vad betyder det att en e-postadress inte är verifierad?

Det betyder helt enkelt att Vklass inte med säkerhet har fått bekräftat att e-post når fram till adressen. Användaren har inte verifierat detta. Dock så kommer Vklass fortsätta skicka e-post till adressen och användaren tar troligen emot dem precis som vanligt.

Vad betyder det att en e-postadress är verifierad?

Att användaren tagit emot ett verifieringsmail, och i det klickat på en länk för att bekräfta att mailet nått fram. Med detta kan Vklass säkert säga att e-post når användaren.

När jag skickar mail från Vklass så når de inte vissa vårdndshavare?

Be vårdnadshavaren titta i sitt SPAM-filter. Mailen kan även i vissa fall stanna tidigare på servernivå och inte ens nå dit. Veckorapporter och nyheter som går ut per mail kan vårdnadshavare även se om de loggar in på Vklass

Jag får inte mail som skickas genom Vklass!

Kontrollera att ditt spamfilter tillåter mail från skola@vklassmail.com och veckobrev@vklassmail.com. Om du använder Outlook/Hotmail så kan mailen ibland hamna i lådan ”Övrig e-post”.

Updated on 2 juli, 2021

Was this article helpful?

Related Articles