1. Home
  2. Administratör
  3. Inställningar
  4. Inställningar – en översikt

Inställningar – en översikt

Hittas under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration. Nedan gäller framförallt grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar.

Det finns även mer utförlig info för förskolor/fritidshem (klicka här!).

Inledning

Flera inställningar under Skolkonfiguration är låsta, även för en administratör på skolan. Dessa inställningar (tex antal supportanvändare, valt schemaprogram etc) görs av Vklass support. För att ändra dessa inställningar, ta kontakt med din kommunkontakt på Vklass.

InställningRekommendation
SCB Skolkod/enhetskodSkriv in skolans kodFör skolor som använder Vklass för rapportuttag, tex nationella prov etc.
Tillåt manuellt tillagda kursdeltagare på synkroniserade grupper 

JAVid JA läggs deltagare in av administratör via Skoladmin > Ämnesgrupper / Kurser
Adress till webbschemaLägg in webblänk till Skola24För skolor som använder Skola24. Efter inmatad länk syns länk till webbschema via Schemat i Vklass

Lärare kan lägga till lektioner i schema
JADäremot är det viktigt att skola har en tydlig policy när och hur lärare lägger upp egna lektioner samt om dessa ska frånvaroregistreras.

Frånvaro och närvaro

InställningRekommendation
Vem kan registrera giltig frånvaroLärare, föräldrar och elever
Fritextkommentar vid frånvaroreg.NejBlir lätt känsliga uppgifter. Orsak som ”hos läkaren” är ej tillåtet.
Elever kan registrera frånvaro från ålder18Myndiga elever.
Elev/förälder kan registrera X timmar bakåt0Frånvaro ska registreras innan skolan startat.
Elev/förälder kan registrera X timmar framåt24Hela dagen eller hela kommande dag
Lärare kan registrera X timmar bakåt723 dagar. Ger även en helg.
Lärare kan registrera X timmar framåt720En månad. För ledighet etc.
Tillåt frånvaroregistrering via talsvarTillåtet
Elever från ålder X kan registrera frånvaro via talsvar utan målsman18Myndiga elever.
Frånvaroregistrering via telefon registrerar heldagNejMan måste ringa innan första lektionen startat.
Skicka påminnelse och veckosammanställning till lärare och klassföreståndareJa
Skicka veckosammanställning till vårdnadshavare via mejlJa
Veckosammanställningen skickas påFredagGärna samma inställning för alla skolor i organisationen
Skicka dagliga frånvarorapporter till vårdnadshavare viaSms och via e-post om mobil ej finns, därefter välj 5 minuter.Det går även att välja att skicka SMS/e-post löpande under dagen.
Skicka daglig sammanställning av all frånvaro till e-postSkolassistenten
Aktivera frånvarovarningarNejJa om det är en gymnasieskola eller i vissa fall högstadium.

Behörigheter och moduler

Läs mer om bedömningsfunktioner…

InställningRekommendation
Aktivera nationella provNejOm man kommit överens om att göra NP-registrering via Vklass, välj JA!
Tillåt lärare att skriva ut klasslistor på alla klasserNejBehörighet bör endast gälla sin egen klass
Tillåt lärare att skriva ut deltagarförteckning på alla grupperNejSe föregående
Tillåt lärare att kunna skriva ut frånvarorapport på alla eleverNejSe föregående
Använd modulen för IUPJa (grundskola) Nej (gymnasieskola)I de fall Vklass används för IUP (Skolverkets blanketter)
Använd utvecklingsområden i IUP omdömenNejKan användas för att dokumentera social utveckling i IUP.
Använd modulen för Hittills uppnådda målNej (grundskola) Ja (gymnasieskola)Inte alla gymnasier vill bedöma på detta sätt.
Använd kriteriematriserJa
Använd kriteriematriser för pedagogiska planeringar och uppgifterJa
Aktivera selektiv publicering av kriteriematriser
Läs mer om funktionen
JaMatriserna är alltid dolda för elev/VH tills lärare klickar på publicera.
Elev kan boka utvecklingssamtal från ålder18
Använd extra anpassningarJa
Använd extra anpassningar med BankIDNejSe till att dokumenterade anpassningar inte är värderande.
Skolkod (CSN-rapportering)Skolkod från SCB.Endast gymnasieskola

Integrationer

InställningRekommendation
G Suite och Office 365Kontakta Vklass för information.
Inställning för plagiarismkontrollOm kommunen/skolan har system för detta
Unik integrationsadress till NationalencyklopedinAdress fås av NE supportOm kommunen har licens för detta
Synkronisera matsedel
Skicka frånvarorapport kl 08:00 till e-post
Aktivera Skolon-integrationFör de skolor som använder Skolon.
SSO till DexterNejEndast kommuner/skolor med Dexter

Övriga inställningar

InställningRekommendation
Visa klasslista för vårdnadshavareJaMöjliggör att vårdnadshavare kan kontakta varandra via Vklass
Vårdnadshavare kan göra schemaändringar fr om x timmar framåt
Mallar för återställning av lösenord via e-postSkriv in egen text om så önskas
Sociala kommunikationsfunktionerInaktivera alla
Användare kan byta användarnamnJaOm egen inloggningslösning används, välj Nej.
Användare kan byta lösenordJa

Säkerhetsinställningar

Läs mer om dessa här…

Updated on 16 november, 2022

Was this article helpful?

Related Articles