1. Home
  2. Administratör
  3. Inställningar
  4. Specialkost och stöd för måltidsplanering

Specialkost och stöd för måltidsplanering

I Vklass finns möjlighet att ange specialkost på elever. De skolor som har gjort detta kan i sin tur ta del av en daglig rapport som anger hur många inom respektive kostkategori som är frånvaroanmälda. Rapporten ger bra stöd för kökets måltidsplanering vilket i sin tur kan minska matsvinnet samt bespara tid och pengar.

En administratör kan via Skoladmin > Användare > Administrera elever söka fram profilen för samtliga elever på enheten. Klicka sedan på den lilla rutan till vänster om förnamnet för att nå profilen. Kostvalet görs för varje elev, det finns 25 val (A, B, C…Y). Glöm inte att spara

Efter att ha registrerat kostvalen kan en administratör via Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration lägga till en eller flera e-postadresser, e-postadresserna måste speareras med ett komma (e-postadress,e-postadress,e-postadress). Dit skickas en rapport varje vardag som visar hur många elever ur varje kostkategori som är frånvaroanmälda. Observera att den aktuella rapporten inte visar övriga frånvaroanmälda på skolan. Den informationen kan köket däremot ta del av i andra rapporter.

Det finns också en inställning där man kan välja om förnamn + första bokstaven i efternamnet ska visas på frånvaroanmälda elever i varje kostkategori. Klicka i kryssrutan för att även namn ska ingå i rapporten.

Nedan visas ett exempel hur den dagliga rapporten ser ut. Observera att skolan eller kommunen måste enas kring hur respektive kostnotering definieras, tex att Kost C innebär glutenintolerans. Vår rekommendation är att den informationen hanteras utanför Vklass, exempelvis i ett separat dokument eller på annan skyddad plats.

Updated on 16 mars, 2023

Was this article helpful?

Related Articles