1. Home
  2. Administratör
  3. Synkronisering
  4. Stäng av synkronisering mot elevregister
  1. Home
  2. Administratör
  3. Integrationer
  4. Stäng av synkronisering mot elevregister

Stäng av synkronisering mot elevregister

Observera att denna artikel berör användare med rollen OrganisationAdmin i Vklass.

Med en utökad behörighet har en OrganisationAdmin möjlighet att ändra synkroniseringsinställningarna för en eller flera skolenheter. Denna inställning hittas via Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration

Dessa inställningar syftar till att ge organisationen möjligheter att aktivera/inaktivera synkroniseringar utan att kontakta Vklass support. Man gör det under respektive enhets skolkonfiguration enligt bilden nedan.

Automatisk synkronisering: Ibland kan synkroniseringen mot elevregistret behöva stängas av. T.ex. under sommaren eller om man ska byta elevregister eller göra någon serverflytt eller liknande. Om detta är en ”masterinställning” som styr över övriga inställningar.

Synkronisera elever/lärare: Ska alltid vara förbockad som på bilden.

Personal och Elever: Här ges möjligheten för skolor att endast synka in personal eller elever separat. Möjligt till exempel för nya skolenheter där man vill avvakta med elevernas konton i Vklass.

Synkronisera vårdnadshavare: Möjligheten att aktivera/inaktivera import av vårdnadshavare från elevregistret. Med denna aktivering kan en skolenhet välja datum som vårdnadshavarna synkas in och därmed får ett konto i Vklass. Gäller vanligen nya skolenheter.

Synkronisera ämnen: Importerar in ämnesgrupper och kurser från elevregistret till Vklass

Synkronisera ämnesgruppsdeltagare. Importerar lärar- och elevkopplingar från elevregister till Vklass.

Synkronisera klasser: Importerar in klasser inklusive elevekopplingar från elevregistret till Vklass. Kan vara aktuellt att inaktivera under sommaren för skolor som gör om klasser mellan stadier.

Synkronisera lärarkoppling till klass. Importerar lärarkopplingar från elevregister till Vklass.

Tvingad synk av epost för elever, lärare, förälder: Låser epostfältet i Vklass till motsvarande epostfält i elevregistret.

Tillåt manuellt tillagda kursdelatagare på synkroniserade grupper: Möjliggör att en skola kan manuellt lägga till elever till ämnen/kurser som kommer från elevregistret.

Updated on 23 juni, 2021

Was this article helpful?

Related Articles