1. Home
  2. Administratör
  3. Integrationer
  4. Aktivera integration med Skolon

Aktivera integration med Skolon

Läs mer om Skolon.

För att integrera Vklass med Skolon kryssar man i rutan ”Aktivera Skolon-integration” i Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration. Detta kommer att aktivera en Skolon-ikon vid skapande av nya uppgifter/läxor/prov. Klickar man på denna ges man möjlighet att länka in sitt material från Skolon till uppgiften.

Används funktionen Lärresurser så kommer Skolon och varje användares personliga samling visas här.

Obeservera att varje användare själv måste koppla ihop sitt Skolon-konto med sitt Vklass-konto. Det görs första gången användaren klickar på Skolon-ikonen i en uppgift, eller under Lärresurser. Användaren ombeds då logga in med sitt Skolon-konto och därefter är de ihopkopplade.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles