Extra anpassningar

Extra anpassningar kan hanteras i Vklass genom den särskilt anpassade funktionen för detta.

Är du administratör kan funktionen aktiveras eller stängas av under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration, via kryssrutan Använd extra anpassningar.  Det är också möjligt att dölja hela funktionen bakom BankID så att det krävs att personal loggar in med BankID för att komma åt de extra anpassningarna. Inställningen för detta hittas på samma ställe.

I inläggen kan standardfraser infogas, som filmen visar. Dessa definieras av en administratör på skolan.

Filmen nedan beskriver funktionen, hur man skapar, tittar på och ändrar i extra anpassningar:

Utvärdera, ändra eller arkivera extra anpassningar

När du skapat en extra anpassning kan du klicka på Visa för att ändra eller arkivera. Det går också bra att utvärdera anpassningar i kommentarsflödet. Ämneslärare, klasslärare och admin kan både se och skapa anpassningar. De kan även skriva utvärderingar/kommentarer.

Synlighet för extra anpassningar

Eleven ser extra anpassningar inklusive kommentarer. Detsamma gäller admin (SchoolPrincipal och SchoolStudentadvisor) samt klassläraren. Vårdnadshavare ser enbart extra anpassningar.
Den enda skillnaden i synlighet är generella och ämneskopplade anpassningar. En generell anpassning som skapas via Min klass syns för alla undervisande lärare på skolan medan en ämneskopplad endast syns för läraren i det aktuella ämnet. En lärare som skapar en anpassning via Mina ämnen blir automatiskt ämneskopplad och syns därmed inte för ämneskollegor.

Extra anpassningar vid överlämning samt för elever med två skolkopplingar

En extra anpassning följer eleven vid skolbyte (förutsatt att er organisation valt detta). Arkiverade extra anpassningar går inte att skicka med till en mottagande skola vid en överlämning eftersom den inte längre är aktuell. För att skicka med en arkiverad extra anpassning så måste den då först återställas.
När en elev byter skola eller om eleven undervisas på två skolor så kommer den nya skolan endast se extra anpassningar via Min klass och elevens Resultatsida. Du kan läsa mer om detta på denna sida.

Är du även intresserad av att läsa mer om processen kring särskilt stöd och åtgärdsprogram (läs mer här)?.

Vanliga frågor

Kan ämneslärare/kurslärare se de extra anpassningarna?

Ja, om du väljer att inte koppla anpassningen till en viss grupp/kurs så kommer alla ämneslärare/kurslärare på skolan se den.

Updated on 14 mars, 2023

Was this article helpful?

Related Articles