1. Home
  2. Vårdnadshavare
  3. Frånvaro, SMS och Vårdnadshavare

Frånvaro, SMS och Vårdnadshavare

Scenario: –  Ett SMS går iväg till Vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro/skolk

Klargörande: Sen ankomst, det som i Vklass kallas Avvikelsetid, kan vara både giltig och ogiltig. 

Tänk på! Det går endast ut meddelande, via E-post eller SMS, vid ogiltig frånvaro på hel lektion! Inte vid sen ankomst.

Svaret på funderingen; – Är det avsiktligt att SMS inte ska gå ut om eleven inte kryssats bort helt och hållet?, är, Ja!

Till sist! Det går att ställa in, i/under Skoladmin, så att meddelande om ogiltig frånvaro, skickas löpande under dagen eller endast i slutet av dagen.

Updated on 30 december, 2021

Was this article helpful?

Related Articles