1. Home
  2. Vårdnadshavare
  3. Veckorapporter och Utvecklingssamtal

Veckorapporter och Utvecklingssamtal

Fråga: Om lärare lägger ut tider för utvecklingssamtal, framgår detta i veckorapporten?
Svar: Nej
Veckosammanställningarna, vilken går ut i slutet av veckan, till vårdnadshavarnas mejladresser, sammanställer följande:

1. Mentorer (E.g. Personal kopplade till klassen) [Rapporten visar 5 st personal]

2. Bedömningar registrerade i IUP, er under veckan [Grundskolan] 
Hittills uppnådda mål registrerade under veckan [Grundskolan & Gymnasieskolan] Elevens Självskattning på uppgifter i Dokumentationer vid Praktik [Vklass Praktik]

3. Ev. Prov, inlämningsuppgifter, läxor m.m. under nästkommande vecka

4. Nyheter

5. Närvaro (Om den innehåller frånvaro i någon form)

6. Prenumerera på skolans kalendarium

Fråga: Går det ut meddelande med automatik till vårdnadshavare när du lagt upp tider?
Svar: Nej.
Men…Vårdnadshavarna kan se tiderna, direkt, efter man lagt upp dem, om de loggar in. Men! De får ingen automatisk notis om detta.

Rekommendationen från vår sida. är därför att man lägger upp en nyhet, med inbjudan till samtal, och där inkluderar information om att det finns tider, för Utvecklingssamtal, att boka in sig på.

Updated on 30 december, 2021

Was this article helpful?

Related Articles