1. Home
  2. Vårdnadshavare
  3. Lovschemafunktionen i appen för VH

Lovschemafunktionen i appen för VH

Lovschemafunktionen i appen, för VH, är belägen längst ned till höger, på mobilskärmen, i den Gröna punkten, vilken innehåller tre st. vita prickar/punkter, under menyn; Omsorgsschema.

Om det finns ett/flera Lovscheman som är obekräftade?! Noterar VH en röd cirkel/punkt med ett vitt utropstecken i den Gröna punkten. 

Föreställ dig denna – ❕ – inom en röd cirkel/punkt 🔴 (se bild nedan på hur det gestaltar sig).

När då VH klickar på den Gröna punkten – 🟢 – med tre vita prickar prickar/punkter innehållandes den röda punkten med det vita utropstecknet (se bilden ovan), finns bekräfta Lovschemat som den andra funktionen räknat/sett uppifrån (den är positionerad under; Idag).

Denna – 🔴 – innehållandes ett vitt utropstecken ❕ noterar VH till vänster om texten:  ❕ 🔴 Bekräfta schema för Lov

Denna funktion ska VH klicka på, för att kunna bekräfta de Lovscheman som är aktuella.

Bra att veta! De bekräftar varje Lovschema, om det finns flera?!, en i sänder.

Till sist!

Några Notiser att ett/flera Lovschema/Lovscheman publicerats, gjorts tillgängliga, för VH av Förskolan, ges i nuläget inte.

Ni, Förskolan, får publicera en Nyhet till hela Förskolan, en s.k. Skolnyhet, med denna information. 

På det sättet kommer VH, i nuläget, att få en Notis om att det finns Lovschema(n) som de ska bekräfta.

Updated on 30 december, 2021

Was this article helpful?

Related Articles