1. Home
  2. Administratör
  3. Integrationer
  4. G Suite – användare har problem med inloggning

G Suite – användare har problem med inloggning

Har ni Googles verktyg på skolan och kommer åt dessa via Vklass kan det ibland uppstå problem när användare försöker logga in.

Användaren tycks sakna Google-konto helt

Om ni nyligen synkroniserat skolan mot Google eller precis lagt till konto för den enskilda användaren så tar det några timmar innan ”G Suite”-ikonen dyker upp i användarens vänstermeny. Avvakta och titta igen nästa dag.

Under användarens profil i Skoladmin (Skoladmin > Användare > sök upp och redigera användaren) kan du välja fliken ”Övrigt”. Klicka där på ”Hantera Google Apps konto”. Kontrollera här att användaren har ett konto. Om konto saknas kan du i samma flik lägga till ett konto för användaren. Observera att detta endast kan göras om det är Vklass som skapar era användare i Google. I vissa fall synkar Vklass era användare från exempelvis ert AD. Säkerställ era rutiner för detta via en administratör på skolan eller kommunen.

Felet ”Ogiltig epostadress” eller ”Serverfel ogiltig förfrågan”

Detta beror på att det Google-användarnamn Vklass känner till för användaren inte matchar med något användarnamn som finns i Google.

Under användarens profil i Skoladmin (Skoladmin > Användare > sök upp och redigera användaren) kan du välja fliken ”Övrigt”. Klicka där på ”Hantera Google Apps konto”. Kontrollera att det användarnamn som står där stämmer överens med användarnamnet som personen har i kommunens/skolans G Suite domän.

Om det saknas ett konto helt så måste ett nytt skapas. Hur detta görs beror på hur kommunen/skolan har det inställt. Om det görs via Vklass, klickar du helt enkelt på länken ”Lägg till Google Apps konto”, för att generera ett nytt konto åt användaren.

Om användaren redan har ett konto i google kan du istället trycka på ”Matcha befintligt Google Apps konto”. Skriv där in användarens användarnamn från Google och klicka på Spara.

Om kommunen/skolan har det inställt att kontot skall synkroniseras från ert AD eller elevregister behöver du antingen vänta tills synken gått under natten, synka manuellt eller kontakta ansvarig på kommunen för detta.

Användaren loggas in som en annan användare

Google har en funktion som möjliggör att man är inloggad som flera användare samtidigt. Det innebär att om någon tidigare varit inloggad på samma dator/platta/enhet som användaren försöker logga in på så kan det hända att användaren istället kommer in på den tidigare personens konto. Det kan även handla om att användaren har loggat in med ett privat Google-konto i webbläsaren och sedan försöker gå in på sitt skol-konto via Vklass.

För att lösa problemet så går man in i Google och loggar ut från alla konton. Gå därefter tillbaka till Vklass för att logga in igen.

Om detta inte löser problemet, se under rubriken ovan hur du gör för att kontrollera att användaren är kopplad till rätt Google-konto.

Användaren har ett konto från en annan kommun/skola

Om en personal eller elev nyligen bytt från en annan arbetsplats/skola till er, kan det hända att användaren har två olika Google-konton kopplade till sig i Vklass. Troligen kommer då kontot från den föregående arbetsplatsen/skolan vara det förvalda.

Dels behöver man i detta läge se till att den tidigare arbetsplatsen/skolan tar bort Google-kontot. Fram tills det är gjort kan man i den lilla rull-listen överst på Google-sidan välja vilket Google-konto man vill använda. Det är även möjligt att se till att ens nuvarande Google-konto är det förvalda. Detta gör man under Mitt konto > Huvudskola.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles