1. Home
  2. Kommunikation / information
  3. Kommunikation från vårdnadshavare

Kommunikation från vårdnadshavare

Klasslistan visar personal som är kopplade till klassen.
I Förskola eller Fritids. erfordras det att personalen, självt, ställt in vilken som är dennes huvudavdelning(ar).

Personal som visas i Klasslistan

Via Klasslistan, kan Vårdnadshavarna sända ett mejl till Lärarna som är kopplade till barnets klass.
Förutsättningen är, så klart!, att Lärarna har sin e-postadress definierad/tillagd i sin profil.
Vilket, i de flesta fall, ombesörjs genom att den läses in via synkroniseringen från det administrativa systemet.

Övrig personal som deras barn/elev har kopplingar till, når föräldrarna via menyn Kommunikation.

Personal som tillkommer under/via menyn; Kommunikation, är följande.
++ Personal med rollen SchoolPrincipal syns förutsatt att de INTE också har en roll som Org.Administrator
++ Personal kopplad till kursen/ämnesgruppen som barnen läser/tillhör.
Bra att känna till! Detta gäller endast skola, samt gymnasiet, i dagsläget och den kopplingen läses in via synkroniseringen med det administrativa systemet.

Personal som tillkommer via menyn; Kommunikation
Transkriberad film och text

En film som ger en överblick över funktioner för att kommunicera med hemmet.

Updated on 5 juni, 2023

Was this article helpful?

Related Articles