1. Home
 2. Närvarohantering
 3. Lovschema – förskola och fritidshem
 1. Home
 2. Förskola / fritidshem
 3. Lovschema – förskola och fritidshem

Lovschema – förskola och fritidshem

Denna artikel visar funktionen lovschema i Vklass. Både hur man skapar lovperioder, hur vårdnadshavare bekräftar omsorgstider samt hur pedagoger tar del av bekräftelser och planerar lovveckor utifrån uppdaterad beläggning.

Begreppen ”lov” och ”lovschema” definieras som perioder då förskolor och fritidshem oftast har öppet, men då vanligen med har färre barn närvarande. Det kan till exempel vara parallellt med skollov (tex sportlov eller höstlov) samt under sommarmånaderna samt runt jul och nyår. För att skapa lovperioder behöver du administratörsrättigheter på din förskola eller fritidshem.

Skapa lovperioder – admin

Via Skoladmin tas du vidare till adminportalen i Vklass. Observera att flera administrativa funktioner hittas när du klickar på ”Gamla Vklass admin” Under rubriken Kalendarium kan en administratör hantera:

 1. Lediga dagar
 2. Öppettider
 3. Lovschema

Via tredje valet Lovschema får du fram redan skapade lovperioder för den valda enheten. Klicka på den blå ikonen för att skapa en ny period.

En lovperiod ges ett namn samt ett start- och slutdatum. Observera att datumen är från och med samt till och med. Vidare kan du skriva fritext i rutan Instruktioner. Denna text syns för vårdnadshavare som sedan bekräftar tiderna via det egna kontot. Slutligen finns ett datumfält för ”sista dag för vårdnadshavare att bekräfta schemat”. Även detta datum syns för vårdnadshavare. Klicka på Skapa lov när du är klar.

Vårdnadshavarens vy för att bekräfta eller ändra omsorgstider

En vårdnadshavare kan se de kommande lovperioderna via menyvalet Omsorgsschema. I övre högra hörnet finns notiser om kommande lovperioder.

När vårdnadshavare väljer en lovperiod kan den göra flera val:

 1. Markera alla dagar under perioden som Ledig. Vanligt exempelvis under sommarveckor eller runt jul (se bild).
 2. Justera tiderna i en veckovy baserat på lovperiodens längd. Vanlig vy för skollov, ex sportlov eller höslov (se bild).
 3. Lägga in och kopiera tiderna från en vecka till den andra, detta är vanligt för längre lovperioder som går över fler än en vecka.

Sammanställning för personal

Personal på förskolan, oavsett behörighet, når funktionen via eget konto och sedan menyvalet Närvaro > Lov Vänligen välj enhet och avdelning i vänstermenyn. Finns det fler lovperioder gör man först valet i rullistan innan man får upp en lista över de barn vars schema är bekräftat eller inte. Personal har från denna sida följande val (se bild):

 1. Möjlighet att bekräfta lovperioden för ett barn i taget, detta är även möjligt efter datumet ”Sista dag för vårdnadshavare att bekräfta schemat”.
 2. Se för vilka barn som schemat redan har bekräftats och när.
 3. Skicka en påminnelse till de vårdnadshavare som ännu inte bekräftat.

Tillfälliga avdelningar (sommaravdelningar)

Funktionen med lovschema underlättar runt julveckor och sommarmånader. Här finns även stöd att skapa tillfälliga avdelningar, tex när man slår samman flera förskoleenheter till en för de barn som har omsorgsschema under sommaren. Om denna funktion kan du läsa mer här.

Vanliga frågor

Går det ut ett mail eller notis när man skapar en lovperiod?

Nej, vi rekommenderar att man lägger upp flera lovperioder på samma gång och sedan publicerar en Nyhet i Vklass.

Vad händer om man skickar en påminnelse till en vårdnadshavare?

Det går ut ett mail till från Vklass.

Varför ska vi sätta ett datum för sista dag att bekräfta?

Datumen syftar till att informera vårdnadshavare. Det går att bekräfta omsorgstider även efter detta datum, både i lovschemat samt i vanliga vyn för omsorgstider.

Updated on 1 juli, 2021

Was this article helpful?

Related Articles