1. Home
  2. Närvarohantering
  3. Funktionen; Lägg till lektionsserie

Funktionen; Lägg till lektionsserie

Grundförutsättningen för att få åtkomst till funktionen; Lägg till lektionsserie, är denna.

Vklass Schemavisare

Viktigt! Man får INTE åtkomst till funktionen via Mina kurser/ämnesgrupper och denna sökväg.

Mina kurser/ämnesgrupper

Inled skapandet av Lektionsserier genom att klicka på Menyvalet; Schema

Menyvalet; Schema

Under Schema, menyvalet, ska man sedan utföra följande procedur.

Inledande procedur för att skapa en Lektionsserie

1. Välj skola! Man kan INTE utgå från: Mitt samlade schema, vilket är utgångsläget i Drop-down menyn

Utgå ej från: Mitt samlade schema

2. Låt inställningen: Mitt schema, vara!

3. Klicka på: Lägg till lektion

Når man utfört punkt; 3; får man upp följande fönster.

Fönstret: Lägg till Lektion

Utför där stegen i den, kronologiska, ordning som visas i bilden (ovan)

1. Välj den kurs/ämnesgrupp, ur Drop-down menyn, för vilken Lektionsserien ska genereras.

2. Välj Startdag för Lektionsserien

3. Ställ in Starttid för Lektionsserien

4. Ställ in Sluttid för Lektionsserien

Tips! Man kan skriva in Dag och Tid direkt i rutorna, vilka är belägna till vänster om ikonerna

5.1. Om så önskas?! Skriv in beteckningen på den sal som ska användas under Lektionsserien

5.2.Om så önskas?! Skriv en text av vad som kommer att tas upp under Lektionen etc.

OBS! Texten i detta textfält. Kommer enbart att existera på den första (1:a) lektionen i Lektionsserien.

6. Klicka i denna ruta (checkbox)

7. Definiera hur många veckor Lektionsserien ska pågå

8. Klicka; [Spara]

Bra att känna till! Samtliga inställningar/uppgifter, förutom Dagen för lektionen i Lektionsserien, kan korrigeras i efterhand.

Så här kan, borde, det se ut innan man klickar på [Spara]

Så här kan, borde, det se ut innan man klickar på [Spara]

Det färdiga resultatet av de inställningar som gjorts i denna illustration, ser i Schemavisaren ut på följande sätt.

Lektionsserien i Schemavisaren på respektive dag

För kännedom! Beskrivningstexten på lektionerna 2 och 3 i serien, har jag adderat i efterhand.

Updated on 17 februari, 2022

Was this article helpful?

Related Articles