Nyheter

Nyhetsfunktionen är ett effektivt sätt att kommunicera både internt på skolan och med vårdnadshavare. Nyhetsfunktionen bör användas som främsta kanal för skolans kommunikation, exempelvis för:

  • Klasslärarens veckobrev
  • Skolans och förskolans info/månadsbrev
  • Information inför lov/schemabrytande aktiviteter/utflykter
  • Generell information från kommunen/huvudmannen.
  • Intern kommunikation, tex för arbetslag, inför APT etc.

En nyhet kan läggas ut via:

  1. Av undervisande lärare via Mina ämnen/Mina kurser
  2. Av klasslärare via Min klass
  3. Av administratörer via Min skola
  4. Via funktionen Team
  5. Till hela kommunen via kommunens kommunikatör (se längst ner)

När man lägger upp en nyhet kan man välja att publicera den i flera grupper samtidigt. Så även om man initialt går via en viss klass för att lägga upp nyheten, kan man vid publicering välja att de ska synas för flera av sina klasser.

Nyheter syns på startsidan, men även i appen som vårdnadshavarna använder. Dessutom skickas de senaste nyheterna ut via en automatisk veckorapport om skolan aktiverat funktionen. Läs mer tips om hur kommunikationen kan organiseras.

Nyheter skickas också som pushnotis (pling i telefonen) till de som har Vklass-appen. Dessa notiser skickas samma dag som nyhetens publiceringsdatum med ca 15 minuters intervall mellan kl 08-22 varje dag.

Det går även att kommentera på nyheter. Detta är dock en inställning på varje nyhet om man vill tillåta eller inte. Det är endast elever och personal som kan kommentera på nyheter, vårdnadshavare kan aldrig kommentera på en nyhet.

Filmen ger en inblick i hur det kan fungera.

Transkriberad film

på Vklass startsida finns en vägg där man kan kommunicera i ett nyhetsflöde
här kan skolan lägga upp nyheter som bara rör personal, eller information som rör elever eller vårdnadshavare
nyheter kan läggas upp under ett Team, för hela skolan, i en mentors klass, eller i en grupp/ämne.
klicka först på den grupp där du vill lägga upp inlägget eller nyheten
klicka sedan på ”lägg till nyhet”.
en nyhet får alltid en rubrik, samt görs synlig under en viss tid
du kan välja att göra information synligt eller dold för vissa mottagare
här skriver du upp din nyhet i textform och du kan även välja att lägga till filer till din nyhet
du har också valet att koppla en bild som blir synlig direkt i nyhetsflödet.
slutligen kan nyheten delas av dem som läser nyheten och du kan komplettera med ett videoklipp om du önskar
klicka på ”Lägg till” när du är klar med nyheten.
detta inlägg eller nyhet syns på startsidan, samt i den grupp du publicerade nyheten
du kan alltid klicka på ”hantera nyheter” om du vill ta bort en nyhet eller ändra infomation
du kan även ta en gammal nyhet och publicera den återigen ifall nyheten skulle bli aktiv.
nyheterna och inläggen som syns på Vklass startsida är unika för användaren
vilket innebär att en nyhet dyker endast upp om man är kopplad till en undervisningsgrupp eller en lärargrupp som man skapat själv.
självklart kan man lägga in länkar direkt i en nyhet och klicka länken direkt, man kan lägga till bilder eller videoklipp.
ett flertal filer går att koppla till en nyhet, film/ljud eller textfiler, det går också att kommentera en nyhet.
när man klickat på en nyhet eller ett inlägg kan man ta del av all information som lagts upp, text/bilder etc,
man kan också kommentera inlägg
det går också att kommentera på andras inlägg
inlägg, nyheter samt kommentarer blir synliga för samtliga ända tills dess slutdatum passerat.

Push meddelanden för nyheter till de användare som har appen

Alla användare som har appen installerad får ett pushmeddelande när en nyhet är publicerad. Pushnotiserna är dock pausade mellan kl 23 och 07.00. Dvs lägger du upp en nyhet 23.30 kommer pushnotisen först gå ut kl 07.00.

Nyhet på kommunnivå

Vill du lägga till en nyhet som gäller kommunövergripande kan detta göras under Skoladmin > Kommunikation > Nyheter för organisation. Det förutsätter att du har en behörighet i Vklass som kommunadministratör.

Updated on 21 juni, 2022

Was this article helpful?

Related Articles