1. Home
  2. Administratör
  3. Publicering av Nyheter, vilket skapar frågetecken/funderingar hos användarna.

Publicering av Nyheter, vilket skapar frågetecken/funderingar hos användarna.

Problematik: Man skapar Nyheten till klassen/klasserna via Skolan (Min skola).

Utförande: I Vilket man tar bort, det s.k. förinställda objektet (lika med skolan), och ersätter det med klasser istället [Ex. 3B (Mönsterklassen) och 7B].

Förinställt objektet
Ersättningsklasser till det Förinställda objektet

Utfall: Nyheten blir publicerad i respektive klass – [Ex. 3B (Mönsterklassen) och 7B] – men inte på Skolan (se bild längst ned på sidan), vilket är det primära syftet, det är därför som man får upp detta meddelande (se bild och text nedan):

Orsak: Detta för att det Förinställda objektet, i exemplet: Skolan, tagits bort som mottagare.


📄 Denna sida visas p.g.a att den sidan du försökte komma åt inte kunde hämtas. Den främsta anledning till detta är att du saknar behörighet till denna sida eller att URL’en inte varit komplett. 📄

Vitt fönster med felmeddelande vid publicering av Nyhet

KonklusionenDet är inget fel på publiceringen av Nyheten. Den blir publicerad för de klasser, vilket illustreras i exemplet, eller kurser/ämnesgrupper man väljer istället (se bild nedan).
Men eftersom man tar bort skolan som mottagare får man ett felmeddelande
(se bild och text ovan).

Nyheten blir publicerad för valda klasser

Updated on 17 maj, 2022

Was this article helpful?

Related Articles