1. Home
  2. Administratör
  3. Skolkonfiguration från en mall

Skolkonfiguration från en mall

I Vklass styrs de flesta inställningar som man kan göra ifrån skolnivå. Detta för att olika skolor ska kunna ha olika inställningar, integrationer osv. I en organisation med många skolor blir det tidskrävande att ändra inställningar om ändringen ska göra på alla skolor. Behov finns också att låsa inställningar för skolor för att man har beslutat om gemensamma inställningar för organisationens skolor. Detta kan lösas genom att man skapar en eller flera mallskolor som styr de inställningar som du bestämmer ska låsas eller uppdateras helt från mallskolan.

Mallskolefunktionen är en beställnings som görs till Vklass då det kräver uppsättning och utbildning av kund. En organisation kan ha flera mallskolor. Ett exempel är att man har en mallskola för förskolor, en för fritidshem, en för grundskolor osv.

Mallskola

En mallskola är en helt vanlig skola i Vklass men där den skolan styr inställningar för andra skolor.
En mallskola kan styra inställningar för:

  • Skolkonfigurationsinställningar och diverse andra inställningar
  • Huvudmenyn
  • Skalfraser
  • Lärresurser
  • Olika typer av brevmallar

En mallskola är döpt till mallskola och följer oftast namngivningen Mallskola (Grundskola) Kommun. Man kan också se att en skola är en mallskola under skolkonfiguration i Skoladmin. Högst upp på sidan visas det om det är en mallskola. Där finns också en länk till en sida där man bestämmer vilka inställningar som mallskolan ska styra.

Inställningssida för mallskola

På inställningssidan för mallskolan kan ser man alla inställningar som går att styra. Som standard styr mallskolan ingen inställning.

Inställningsmöjligheter

I rullgardinsmenyn under varje inställningar så finns det fyra val:
Enheten får välja själva
Detta alternativ så hanterar skolan denna inställning helt själva. Inställningen kommer inte att styras från mallskolan. Detta alternativ är också förvalt på en ny mallskola.

Enheten får välja men använd när en ny enhet skapas
Detta alternativ låter också skolan styra sin egen inställning men om man skapar en ny skolenhet i Vklass och väljer att den ska styras från denna mallskola så kommer standardvärdet läsas från mallskolan.

Låst och uppdateras från mall
Detta alternativ låser inställningen på skolorna som styrs av mallskolan och uppdaterar man inställningen på mallskolan så kommer den att uppdatera alla skolor som styrs av mallskolan.

Låst men uppdatera inte
Detta alternativ låser endast inställningen på de skolor som styrs av mallen för skoladministratörer men en orgadmin kan alltid ändra inställningen individuellt på varje skola.

När du valt vad mallskolan skall styra för inställningar på de respektive skolorna som styrs på inställningssidan. Då går du till respektive funktion i Vklass och ställer in inställningarna precis som du gör på en vanlig skola. När du sparar så kommer den uppdatera samma inställningar på de skolor som styrs av mallskolan.

Skola som styrs av en mallskola

Du kan se om en skola styrs av en mall under skolkonfiguration. På nedanstående bild visas en skola som styrs av en mallskola. Som organisationsadministratör kan man också välja vilken mall skolan skall styras av.

En skola som är styrd av en mallskola och där en inställning är låst så kommer den att vara gråad i gränssnittet så det inte går att ändra inställning. I ovanstående bild ser man t.ex. att skoltyp styrs av mallskolan och att det inte går att ändra.

Detta gäller även funktioner som inte ligger under Skolkonfiguration som t.ex. menyer:

Uppdateringsfrekvens

Huvuddelen av inställningarna som styrs från mallskolan ändras på alla skolor som styrs av mallen direkt när man sparar inställningar under skolkonfiguration eller gör ändringar under inställningar för mall.

Det finns ett undantag och det är de första delarna som benämns funktion och innefattar malldokument, skalfraser, menyer m.m. Dessa uppdateras i en körning nattetid.

Updated on 21 juni, 2022

Was this article helpful?

Related Articles