1. Home
 2. Administratör
 3. Synkronisering
 4. Uppdateringar/ändringar i elevregistret (för IT-avdelningen)

Uppdateringar/ändringar i elevregistret (för IT-avdelningen)

Ibland händer det att IT-avdelningen på kommunen, eller annan ansvarig leverantör, gör större förändringar/uppdateringar i ert elevregister (Procapita eller Extens). Dessa ändringar måste meddelas Vklass i god tid innan de genomförs för att undvika att skolorna får problem med att få in ny data i Vklass.

Några förändringar som särskilt måste bevakas och meddelas Vklass några veckor innan de genomförs listas nedan. Detta skall alltid meddelas direkt till kundansvarig.

 • Flytt eller byte av server för Extens/Procapita eller Vklass integrationsserver. Detta kan medföra:
  • ändringar av IP-nummer
  • ändringar i portöppningar mellan kommunicerande servrar
 • Ändringar i brandvägg internt/externt som påverkar kommunikationen med Vklass (på internet) och integrationsservern (kommunens miljö) eller kommunikationen mellan integrationsservern och Extens/procapita. Ofta handlar det om ändrade portöppningar eller certifikat.
 • Utgående eller uppdaterade SSL certifikat. Om ett certifikat är på väg att gå ut måste det uppdateras innan detta händer annars riskeras ett avbrott i kommunikationen mellan Vklass och integrationsservern.
 • Ändringar av databaskonton för åtkomst till Extens/Procapita. Vklass integrationsserver använder ett konto med specifika rättigheter som inte får bytas ut eller stängas av.
 • Avstängning eller underhåll av Extens/Procapita under längre tid behöver meddelas verksamheten att det även påverkar möjligheterna att få in data i Vklass.
Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles