1. Home
  2. Administratör
  3. Synkronisering
  4. Ändra personnummer på användare

Ändra personnummer på användare

På samma sätt som för undervisningsgrupper/kurser gäller att om Vklass hittar en användare med ett nytt personnummer kommer det att skapas ett nytt användarkonto. Det innebär att om man ändrar personnummer på en användare i elevregistret kommer Vklass att skapa ett nytt användarkonto med det nya personnumret.

Detta gäller inte om följande villkor uppfylls;

  1. Personnumret innehåller ”TF”
  2. Användarens förnamn och efternamn är samma i Vklass och i elevregistret.
  3. Användarens födelsedatum är samma i Vklass och elevregistret.

Synkroniseringen som sker under natten kommer då matcha ihop detta till ett konto.

Tillfälligt personnummer (ÅÅMMDD-TFxx)

När det gäller tillfälligt personnummer behöver man ibland skapa ett ärende där Vklass personal hjälper till med justering av personnumret.
Det är beroende av att Vklass har en egen identifiering av dessa tillfälliga personnummer som gör att skoladministratören inte kan justera det själv.

Updated on 31 maj, 2023

Was this article helpful?

Related Articles