1. Home
 2. Vårdnadshavare
 3. Frånvaroanmälan (via telefon/app/webb)

Frånvaroanmälan (via telefon/app/webb)

Frånvaroanmälan i appen/webben

Klicka på frånvaroanmälan i menyn, välj vilka barn du vill anmäla frånvaro för och klicka på skicka. Det är fövalt att anmälan gäller ”idag”, dvs den innevarande dagen.

Önskar du anmäla frånvaro för en del av dagen (t.ex. en timme mitt på dagen) eller för en annan dag, välj då ”Annan period” och fyll i datum och tider som du önskar anmäla för.

Observera att skolan gör inställningar för att begränsa den period du får anmäla frånvaro. Så om du får ett felmeddelande som anger att tiden måste vara inom ett visst intervall beror detta på att skolans inställningar inte medger att du anmäler inom vald period. 

Frånvaroanmälan via telefon

Vårdnadshavare och myndiga elever kan anmäla frånvaro via Vklass talsvarstjänst (tonvalstelefon).

Frånvaroanmälan görs för hela det dygn man ringer in eller från den tid man ringer in. Vilket av de två som gäller kan ställas in under Skolkonfiguration. Ringer man efter kl. 14.00 så får eleven giltig frånvaro för hela morgondagen. Det går både att anmäla och ta bort anmäld frånvaro. Ringer man in till tjänsten och redan har giltig frånvaro får man en fråga om man vill ta bort den giltiga frånvaron.

Alla elever över 18 år kan själva anmäla frånvaro och för elever under 18 måste vårdnadshavarens personnummer anges. Skolan har möjlighet att ändra åldern från då detta är möjligt (vissa skolor tillåter elever själva att anmäla frånvaro från 16 års ålder).

Ett SMS går alltid ut till vårdnadshavaren om mobilnumret finns registrerat i Vklass för att bekräfta frånvaron så att eleven inte kan registrera frånvaro i sin förälders ställe. Finns inget mobilnummer så skickas ett e-postmeddelande till den adress som finns registrerad i Vklass. Kostnaden för SMS debiteras skolan.

Aktivera eller stänga av funktionen Administratörer kan stänga av eller aktivera talsvarsfunktionen under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration.

Telefonnummer för frånvaroanmälan är: 010-888 70 50. Observera dock att din kommun/skola kan ha ett eget lokalt nummer utöver detta som är det nummer som i såna fall med fördel skall användas och kommuniceras till vårdnadshavare och elever.

Funktion, steg för steg

 1. Språkval. Tryck 9 för engelska eller vänta kvar för svenska.
 2. Tryck elevens personnummer, 10 siffror, avsluta med #
 3. Efter detta gör tjänsten en koll på elevens skolas inställningar ifall eleven får anmäla frånvaro själv eller om endast elevens vårdnadshavare får göra det. 
 4. Om eleven inte får anmäla frånvaro själv uppmanas användaren trycka vårdnadshavarens personnummer, 10 siffror, avsluta med #
 5. Anmäl frånvaro del av dag, tryck 5 (se steg 6). Eller anmäl frånvaro för hela dagen tryck 1 (se steg 9).
 6. Del av dag: Tryck starttid, 4 siffror, avsluta med #. Exempel: 1000# anger start kl 10.00.
 7. Del av dag: Tryck sluttid, 4 siffror, avsluta med #.  Exempel: 1300# anger slut kl 13.00.
 8. Del av dag: Bekräftelse och samtalet avslutas.
 9. Heldag: Bekräftelse och samtalet avslutas.

De vanligaste felen

Vårdnadshavare får felmeddelande i telefonsvararen

Man får felmeddelande i telefonen om man knappar in fel personnummer på sig själv eller på eleven. Det är lätt hänt. Det bästa är att helt enkelt försöka igen. Personnumret skall vara angivet med 10 siffror på formen ÅÅMMDDNNNN.

Eleven blir ogiltigt frånvarande på morgonens lektion trots att en vårdnadshavare ringt

Om en vårdnadshavare ringer in under dagen och en lärare redan hunnit registrera ogiltig frånvaro på morgonens lektion(er) så kommer den ogiltiga frånvaron kvarstå. Anledningen är att endast mentor kan ändra frånvaro bakåt i tiden. Vårdnadshavare måste alltså anmäla frånvaro direkt på morgonen för att informera skolan om vart eleven befinner sig.

Lärarna hos oss lyckas inte lägga in planerad frånvaro/ledighet!

Detta kan bero på inställningar som begränsar på skolan. En administratör kan bestämma hur långt framåt/bakåt i tiden som en pedagog kan lägga in frånvaro. Detta görs via Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration.

En förälder har fått SMS om ogiltig frånvaro trots att eleven inte har någon ogiltig frånvaro?

Ogiltig frånvaro kan ändras. Om den ändras till giltig eller närvaro efter kl 17 har SMSet redan hunnit skickas.

Jag kan inte lägga in frånvaro långt framåt i tiden!

Det beror på inställningarna på skolan. En administratör på skolan kan ändra detta. Observera att om barnet/eleven är kopplad till flera enheter (t.ex. skola + fritids) är det den enheten med den kortaste tillåtna tiden som kommer styra.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles