1. Home
  2. Vårdnadshavare
  3. Ledighetsansökan för vårdnadshavare

Ledighetsansökan för vårdnadshavare

Ansökan om ledighet gör du som vårdnadshavare via menyvalet Frånvaro och ledighet. Välj därefter Ledighetsansökan. Du kan ansöka om ledighet för flera barn på en gång genom att klicka för flera.

Observera att inte alla skolor har funktionen aktiverad, så det är inte säkert att funktionen syns för dig. Det kan även vara så att endast vissa av dina barns skolor har funktionen aktiverad, då kommer du inte kunna markera de barn där skolan inte aktiverat funktionen.

När du sedan valt period kommer du se vilka aktiviteter skolan har planerat under den period du söker om ledighet.

Det går endast att söka ledighet för hela dagar. Gäller frånvaron endast några timmar en dag, så används normalt frånvaroanmälan istället.

När du skickar in en ledighetsansökan kommer en bekräftelse på ansökan att skickas per e-post till övriga vårdnadshavare för ditt barn. När skolan beviljar/avslår er ansökan kommer båda vårdnadshavarna få detta bekräftat per e-post.

Updated on 1 april, 2022

Was this article helpful?

Related Articles