1. Home
  2. Kom igång med Vklass!
  3. Minsta gemensamma nämnare

Minsta gemensamma nämnare

Varje skola (oftast med hjälp av kommunen/huvudmannen) bör sätta upp en policy för hur Vklass och skolans andra digitala tjänster skall användas. En så kallad ”minsta gemensamma nämnare” (MGN) hjälper personal, elever och vårdnadshavare i införandet av Vklass kring hur, vad och varför skolan inför Vklass och andra digitala tjänster.

Med Vklass i verksamheten öppnas en mängd nya kanaler och möjligheter till kommunikation både internt och externt hos er. Det är viktigt att bestämma vilka kanaler som ska användas och vad de ska användas till för typ av kommunikation. Detta för att dels avsändaren ska veta vilken kanal som används för respektive behov, men framförallt också så att mottagaren vet i vilken kanal hen kan förvänta sig att få ta del av informationen.

Innehåll

En bra ”minsta gemensamma nämnare” bör vara ganska kort. Sammanfattningen av den bör få plats på ett A4. Detta för att göra det enkelt att få en överblick över hur skolan skall använda Vklass, vilka funktioner man som personal behöver lära sig och hur Vklass förhåller sig till skolans övriga digitala verktyg. Förslag på innehåll i en minsta gemensam nämnare:

  • Välj ut några kritiska och viktiga funktioner som all personal skall använda. Förslagsvis handlar det om frånvarohantering, kommunikation med hemmet (på ett eller flera olika sätt, begränsa gärna) och bedömning (välj gärna endast en funktion).
  • Fundera över policy kring användningen av Vklass. Hur använder ni Vklass på ett säkert sätt? Vad av detta kan behöva kommuniceras i er MGN?
  • Tänk igenom ett första år med Vklass. Vad kommer ni behöva för funktionalitet och när? Som stöd under det första året och vid formandet av MGN har vi utformat ”Vklass årshjul” som du hittar längst ner på sidan under ”Article attachments”.

Är man en kommun med flera skolor och skolformer kan man t.ex. göra en översikt i matrisform:

Längst ner på denna sida under ”Article attachments” hittar du förslag på en MGN att utgå ifrån. 

I våra onlinekurser har vi även förslag på diskussionsfrågor som kan användas som underlag vid en workshop kring utformningen av er MGN. Läs mer om dessa här.

Utbildning av medarbetare

När initiala utbildningar genomförs i ett införande av Vklass så tas alltid hänsyn till skolans/kommunens beslutade MGN. Tillsammans med Vklass så lägger ni upp ett utbildningsupplägg som matchar innehållet i er MGN.

Under åren med Vklass kommer naturligtvis även nya medarbetare tillkomma. Ett tips är att alltid som en del i introduktionen av nya medarbetare dela ut er skolas minsta gemensamma nämnare och gärna även löpande erbjuda utbildningstillfällen i Vklass. Ett enkelt sätt att göra det kan vara att tipsa nya medarbetare om våra onlinekurser.

Några ytterligare tips

  • Tänk gärna långsiktigt och gör en plan där er MGN utökas lite efterhand, t.ex. efter en termins eller ett läsårs användning av Vklass. I ”Vklass årshjul” som du hittar under ”Article attachemnts” längst ner på denna sida, finns mer tips på hur du kan tänka långsiktigt.
  • En första utgångspunkt kan vara att sätta på sig vårdnadshavare-glasögonen. Tänk dig in i att du är en förälder med 3 barn i respektive förskola, grundskola och gymnasium som alla har Vklass. Vad är då lämpligt att alla barnens skolor gör, och på vilket sätt ska de göra det, för att du som förälder ska få en så tydlig överblick som möjligt över information från dina barns skolor?
  • Fundera över hur Vklass förhåller sig till andra digitala verktyg såsom G Suite, Office 365, läromedel, etc. I vilket system ska personal, elever och vårdnadshavare utföra vad?
  • Många väljer att utforma sin MGN lite som en manual. Så förutom att beskriva vad som ska göras i Vklass så finns även en kort information om hur man klickar för att utföra det. T.ex. med en kort text eller med en hänvisning till en film eller supportartikel här i kunskapsbanken. Kan vara särskilt bra att ha tillhands vid introduktion av nya medarbetare.
  • Som kommun är det bra att fundera kring uppföljningen centralt. Vilka omdömesfunktioner de olika skolorna använder kommer påverka vilka data man kan ta ut centralt för jämförelser mellan skolor.
Updated on 1 juli, 2020

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles