1. Home
 2. Kom igång med Vklass!
 3. Ny skola i Vklass – en checklista

Ny skola i Vklass – en checklista

Roller

 • Minst två personer på skolan har fått behörigheten SchoolPrinciple
 • Vi har bestämt vilka personer som får hantera nyheter, matsedel och kalendarium på skolan samt gett dem behörigheten SchoolEditor
 • Vi har gett våra skolsköterskor, studievägledare och kuratorer behörigheten SchoolStudentAdvisor

Support

 • Kontaktuppgifter är ifyllda av skolan för fakturaadress, eBrev, rektor, skoladministration, kontaktperson CSN (gymnasiet)
 • Två supportpersoner är satta på skolan. Dessa kan fånga upp frågor och ge stöd till kollegor kring Vklass
 • Extens/Procapita/Alvis administratören samt schemaläggaren är involverad i Vklass och är medveten om att när grupper, klasser, studieplaner etc. blir synliga för alla användare så kan mycket fel upptäckas som snabbt behöver rättas till. Vi har också en rutin som lärare känner till kring detta.

Synkronisering

 • Om elevregister finns: Synkronisering är gjord mot Extens/Procapita/Alvis
 • Om schemaläggningsprogram finns: NovaSchem/TimeEdit/Units är synkroniserat

Utbildning

 • Supportpersoner och administratörer har fått en administratörsutbildning och har noga läst igenom alla manualer för Vklass samt tittat på supportvideos
 • Alla lärare har fått utbildning i Vklass

Inställningar och policys

Mallar och dokument

Kommunikation

 • Vi har gått ut med ett datum då vi skickar ut inloggningsuppgifter till föräldrar
 • Vi har beslutat hur inloggningsuppgifter ska distribueras (e-post/eBrev/delas ut på papper)
 • Vi har diskuterat från vilken ålder vi släpper in elever i Vklass
 • En strategi finns för hur vi ska kommunicera med elever. Ska all kommunikation ske via Vklass?
 • Vi har startat ett eller flera Team i Vklass för erfarenhetsutbyte mellan personal
 • En nyhet är upplagd innan lansering på skolan
Updated on 1 juli, 2020

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles