1. Home
  2. Kom igång med Vklass!
  3. Personliga inställningar (Mitt konto) för elever/personal

Personliga inställningar (Mitt konto) för elever/personal

Här kan du fylla i viktiga detaljer såsom mobilnummer och e-postadress. Observera att vissa skolor kan ha stängt av möjligheten att ändra sin e-postadress.

Notera att du kan välja att dölja

  • Mobilnummer
  • Ålder
  • m.m.

I presentationen kan du skriva lite om vem du är. Ladda även gärna upp en profilbild. Glöm inte att klicka på Spara när du är klar! 

Observera att det kan ta några timmar innan din presentation uppdateras på din profilsida efter du ändrat den.

Profilbilden bör vara i stående format, dvs större på höjden än bredden. Den kommer inte uppdateras direkt på din profilsida, utan behöver först godkännas av en administratör på skolan.

Lösenord och användarnamn

Klicka på knappen Inloggningsuppg. längst upp på sidan. Här kan du ändra ditt lösenord och ditt användarnamn. Se till att det är något du lätt kan minnas men som är svårt att gissa. Håll alltid ditt lösenord hemligt! Observera att vissa skolor har stängt av möjligheten att ändra detta i Vklass. Kontakta en administratör på skolan om du får problem.

Huvudskola

Arbetar du på flera skolor kan du ställa in vilken skola som är den du oftast arbetar med. Detta så att benämningar i Vklass ändras (Kurser blir Ämnen i grundskolan exempelvis) och förhandsvalet alltid är den skolan. Har du flera Google-konton kopplade till ditt Vklass-konto kan du här välja vilket som huvudsakligen används.

Skickade SMS (endast personal)

Här finns även en knapp för att se historik över dina skickade SMS. Historiken visar alla SMS du skickat via kurser/grupper/klasser eller om du ställt in lektioner och valt att skicka ut SMS då. Även historik över rapporterad ogiltig frånvaro som du gjort på en lektion finns här om den gått via SMS till vårdnadshavare.

I listan över SMSen så finns en liten gul ikon för meddelandetexten (kolumnen ”Mess”). Håll musen över denna ikon för att läsa meddelandetexten.

Vanliga frågor

Mitt namn eller min titel är fel!

Du måste be en administratör på skolan gå in och ändra uppgifterna i ert verksamhetssystem på skolan, t.ex. Extens eller Procapita.

Min profilbild uppdateras inte när jag laddar upp en ny!

Dels måste alla profilbilder godkännas av en administratör på skolan. Om du sedan tidigare haft en profilbild och laddar upp en ny kan du även uppleva att den inte ändras. Profilbilder ”cachas”, dvs mellanlagras tillfälligt, det innebär att det kan ta en stund innan den nya bilden syns.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles