1. Home
  2. Kom igång med Vklass!
  3. Översikt över funktioner

Översikt över funktioner

Listan visar i stora drag de vanligast använda funktionerna i Vklass. Flera av funktionerna kan aktiveras eller stängas av.

BedömningsmatriserMöjlighet att skapa egna formativa matriser för bedömning av uppgifter och planeringar.
BetygRegistrering av betyg, betygsutskrifter m.m.
BloggAlla användare har en blogg. Blogginlägg kan även kopplas till grupper/klasser för att användas i undervisningen som t.ex. en träningsdagbok eller vid bokrecensioner.
ChattChatta med andra inloggade användare.
Dela materialDela filer, länkar, office 365, g suite dokument m.m. i en kurs, klass, grupp eller team.
DokumentarkivLägg upp viktiga filer/dokument på skolan till elever, personal och vårdnadshavare.
Dokumentation (förskola/fritids)Dokumentera verksamheten och skapa pedagogisk dokumentation med bild, film och text.
ElevloggEn löpande logg för eleven. Bedömning, överenskommelser och eleven själv kan dokumentera här.
EnkäterSkapa enkla enkäter/kursutvärderingar som elever kan besvara. Görs under Verktyg i klass, kurs eller skola.
Extra anpassningarSkapa extra anpassningar
FrånvaroanmälanVårdnadshavare och myndiga elever kan anmäla sig som frånvarande vid t.ex. sjukdom.
FrånvarovarningarAutomatiska varningar till mentor/klasslärare vid hög ogiltig frånvaro.
Hittills uppnådda målEn funktion för att kontinuerligt följa upp måluppfyllelse i skolan.
In-/utcheckning (förskola/fritidshem)Markera när ett barn är närvarande och när det gått hem.
Interaktiva provDigitala självrättande prov och övningar.
IUPKontinuerlig uppföljning av kunskapsnivå enligt Skolverkets blanketter.
KalendrarSamla alla skolans aktiviteter i gemensamma kalendrar som är styrda utifrån användargrupper.
KriteriematriserFölj upp elevernas kunskaper i matriser över kunskapskraven. Finns från grundskola och gymnasieskola till SFI.
LedighetsansökanFörenkla processen för ledighetsansökan.
LärarrummetEj längre tillgänglig funktion.
LärresurserSamla skolans viktiga digitala resurser på en plats!
Läxor, prov och uppgifterSkapa digitala inlämningsuppgifter, bedöm prov och kommunicera läxor till elever och vårdnadshavare.
MatsedelVisa skolans matsedel.
Mina filerSamla dina personliga skolrelaterade filer.
Nationella provRegistrera resultat på nationella proven och skicka till SCB.
NyheterLägg upp information internt på skolan och till vårdnadshavare i ett smidigt flöde.
NärvarohanteringHantera lektionsnärvaro.
Pedagogisk planeringPlanera verksamheten och koppla till styrdokument.
Profilsida och ”vägg”Din egen profil.
RapportverktygetTa ut rapporter på statistik och annat. Exportera till Word, Excel, PDF m.fl. format.
ResursbokningBoka datorvagnar, projektorer och rum.
Schemaläggning (förskola/fritidshem)Låt vårdnadshavare lägga in omsorgsschema.
SchemavisningVisa skolschemat, ofta hämtat från vanliga schemaläggningsprogram.
SMS, mail, meddelandeKommunicera med vårdnadshavare och elever på flera olika sätt.
SnabblänkarLägg upp egna länkar till vanligt använda tjänster samt till sidor i Vklass du använder ofta.
StudiecoachningLäxhjälp för elever på kvällstid.
Support och hjälpSök hjälp.
TeamsSkapa samarbetsytor med andra lärare och elever både inom skolan och över skolgränser.
UtvecklingssamtalsbokningLägg upp bokningsbara tider för samtal som vårdnadshavare eller elever kan boka in sig på.
VeckosammanställningarAutomatiska sammanställningar av information i Vklass varje veckoslut till vårdnadshavare.
Visning av kursplaner/läroplanerLäs och arbeta med samtliga svenska kurs- och läroplaner.
Vänner (relationer)Skapa en kontaktlista.
Åtgärdsprogram (särskilt stöd)Stöd för och dokumentation av hela processen kring särskilt stöd. Från utredning till utvärdering.
Updated on 12 oktober, 2022

Was this article helpful?

Related Articles