1. Home
  2. Närvarohantering
  3. Ändra lektionsnärvaro för en elev

Ändra lektionsnärvaro för en elev

Det vanligaste och enklaste sättet att ändra lektionsnärvaro på är via schemat. Håll musen över den lektion du vill ändra i och välj ”Ändra närvaro”. Detta kan all personal på skolan göra i sina scheman, eller om man vikarierat för en kollega. Läs mer här.

Denna information berör lektionsnärvaro, dvs registrerad närvaro på lektioner. Det finns även anmälan om frånvaro. Skillnaden kan du läsa om här.

Göra mass-ändringar

Ibland händer det att en elev får felregistrerad närvaro på en mängd lektioner under en längre period. Som mentor eller admin är det då möjligt att justera detta.

Mentor söker fram elevens resultatsida, och klickar på Närvaro. Välj därefter fliken Hantera närvaro.

Admin söker upp eleven via Skoladmin > Användare och tittar under fliken Närvaro i elevens profil.

Välj här en tidsperiod för vilken du vill visa samtliga lektioner som eleven fått närvaro/frånvaro på. Kryssa för de lektioner du vill ändra/ta bort ur närvarostatistiken. Det går att kryssa i alla på en gång genom den översta kryssrutan.

Välj därefter vad du vill göra med lektionsnärvaron för eleven. Antingen ändra den till något annat, eller ta bort det ur statistiken helt.

Observera att dina ändringar inte kan ångras! Så gör du fel här behöver man gå in på varje lektion under perioden och registrera närvaro på nytt.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles