1. Home
  2. Närvarohantering
  3. Frånvaroanmälda idag på startsidan för personal

Frånvaroanmälda idag på startsidan för personal

På Vklass startsida visas en lista till höger, frånvaroanmälda idag. Denna visar de elever som jag undervisar eller är mentor för som är frånvaroanmälda idag. Med ”undervisar eller är mentor för” avses alltså elever som du har i en grupp under ”Mina kurser/ämnen” eller under ”Min klass”.

Om du inte har några grupper under Mina kurser/ämnen eller Min klass kommer du inte se några frånvaroanmälda elever här, såvida du inte har högre behörighet (se nedan).

Högre behörigheter ser mer

Alla som har behörigheterna SchoolPrincipal eller SchoolStudentAdvisor får istället för en lista på elever, upp länken ”Visa alla” här. Den leder till en sida där man ser skolans samtliga frånvaroanmälda elever, både avseende frånvaroanmälningar idag och imorgon.

Vanliga frågor

Jag ser elever jag inte undervisar!

Dubbelkolla att du inte har dessa elever i en av grupperna under ’Mina kurser/ämnen’. Troligen är du delaktig i en grupp där dessa elever finns.

Jag har en personal på skolan som inte ser några frånvaroanmälda elever.

Om personen inte har någon undervisning eller inte har högre behörighet kommer inga elever visas i listan.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles