1. Home
  2. Närvarohantering
  3. Klasslistor och närvarorapporter

Klasslistor och närvarorapporter

Filmen visar hur du kan ta ut klasslistor och närvarorapporter.

”Klasslistor” kan även användas i förskolan/fritidshemmet för att ta ut avdelningslistor.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles