1. Home
  2. Vårdnadshavare
  3. Vårdnadshavare, översikt

Vårdnadshavare, översikt

Innehåll

Filmen ger en översikt över de funktioner som finns i Vklass för vårdnadshavare. Filmen är på svenska och textad på engelska. Längst ner på denna sida (under ”Article attachments”) hittar du manualer i PDF-format att ladda hem på svenska, engelska, ukrainska, arabiska, bosniska, finska, somaliska, turkiska, farsi och dari.

Vanliga frågor

Hur loggar jag in?

På vklass.se, välj din kommun eller skola i listan ”Välj organisation” längst ner. Då får du upp de olika val för inloggning som gäller på just ditt barns skola. Saknar du inloggningsuppgifter måste du prata med ditt barns skola, en lärare eller expeditionen. Alla skolor har supportpersoner som ska kunna hjälpa dig med dina frågor.

Hur kontaktar jag supporten?

Prata med ditt barns skola, en lärare eller expeditionen. Alla skolor har supportpersoner som ska kunna hjälpa dig med dina frågor.

Finns en app?

Ja, sök på ”Vklass” i App store eller Google play.

Vad får jag 'pling i telefonen'/pushnotiser/aviseringar på?

Nya veckobrev, inställd lektion, ogiltig frånvaro/skolk, nyheter. Fler händelsetyper kommer att tillkomma successivt.

Jag är både lärare/personal och vårdnadshavare. Hur kommer jag åt information om mitt barn?

När du loggar in i Vklass får du valet om du vill gå in som personal eller vårdnadshavare. Du kan som personal även gå via ”Mitt konto” och där logga in på ditt vårdnadshavarkonto.

Kan vårdnadshavare skicka meddelande till personalen på skolan?

Ja, när de skickar meddelanden från Vklass går dessa som e-post till personalen de skickat till.

Kan föräldrar logga in på Vklass när eleven fyllt 18?

Så fort en elev blir myndig (fyller 18 år), tas vårdnadshavarens konto bort och de kan inte längre logga in i Vklass. Detta regleras av lag och hanteras automatiskt. Möjligheten finns, däremot, för vårdnadshavare att fortfarande kunna logga in i Vklass, detta genom att eleven, innan denne fyllt 18 år, aktiverat denna inställning: Tillåt föräldrar att ta del av mina resultat efter att jag fyllt 18 under Mitt konto.

Jag har flera barn, får jag då flera olika inloggningar?

Nej, du har en och samma inloggning till alla dina barn. Saknar du något barn i din inloggning måste du kontakta barnets skola.

Kan elever och föräldrar få utbildning i Vklass?

Här i Kunskapsbanken finns videomanualer och manualer i PDF att ladda hem som beskriver alla nödvändiga funktioner i Vklass. Kontakta ansvariga på din skola för mer information.

Jag är vårdnadshavare och vill ha hjälp med hur jag ska använda Vklass!

Film och manual finns på denna sida i kunskapsbanken. Du kan även söka här i kunskapsbanken efter mer information. Kontakta annars ditt barns lärare eller administrationen på ditt barns skola, så hjälper de dig vidare.

När skickas pushnotiser för nyheter ut till telefoner

När nyheter publiceras, skickas också en pushnotis till de som har appen installerad på sin telefon. Uppehåll i notiserna görs nattetid mellan kl 23.00 och 07.00. Dvs publiceras en nyhet under natten så kommer pushnotifikationen kl 07.00 på morgonen.

Filmen nedan är dubbad på arabiska. För fler språk, klicka på Article Attachment nedan för att ladda ner respektive manual.

Updated on 31 juli, 2023

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles