1. Home
  2. Närvarohantering
  3. Närvaroregistrering, översikt
  1. Home
  2. Appen
  3. Närvaroregistrering, översikt

Närvaroregistrering, översikt

Närvaroregistrering gör du enklast via schemat i Vklass. Håll musen över en lektion och välj Registrera närvaro på lektionen. Där kan du sedan markera skolk/ogiltig frånvaro, sjukfrånvaro/giltig frånvaro och närvaro. Du kan även ange sen ankomst, det som i Vklass kallas avvikelsetid. Avvikelsetid kan vara både giltig och ogiltig.  Glöm inte att trycka på Registrera närvaro längst ner på sidan för att bekräfta. Samma sak kan även göras via appen för lärare. Välj schema i appen och tryck sedan på en lektion. Titta på filmen nedan för mer information!

Heldagsregistrering, dvs samma närvaroregistrering på samtliga av dagens lektioner, kan också göras. Klicka då istället på datumet längst upp i schemat. Observera att detta sätter samma närvaro/frånvaro för eleverna på dagens samtliga lektioner. Dvs markerar du i heldagsregistreringen ogiltig frånvaro så kommer eleven få detta på alla lektioner under dagen. För att göra justeringar på specifika lektioner går du in på schemat, håller musen över en lektion och väljer Registrera/Ändra närvaro.

I närvaroregistreringen kan man välja på att en elev är närvarande, giltigt frånvarande, ogiltigt frånvarande och på annan aktivitet. Det man väljer här är det som sedan ligger till grund för statistiken.

  • Närvarande (ikryssad) används om eleven är på lektionen. Om eleven kommer sent eller går tidigt fyller man i avvikelsetid (giltig/ogiltig) men behåller eleven ikryssad som närvarande (eleven var ju där i alla fall en del av lektionen).
  • Giltig frånvaro används om eleven är borta från hela lektionen med giltigt skäl. T.ex. sjuk eller ledig.
  • Ogiltig frånvaro används om eleven är borta utan giltig anledning. Oftast skolk.
  • Annan aktivitet är inte en frånvaroorsak. Denna används om eleven förväntas vara någon annanstans samtidigt som lektionen pågår. Exempel kan vara att man har en parallell lektion för vissa elever såsom elevråd, modersmålsundervisning el. dyl. Eleven skall då närvaroföras på denna parallella lektion (med någon av ovan beskrivna orsaker). Annan aktivitet på en lektion är som att helt ta bort lektionen ur statistiken för den enskilda eleven, då syftet är att eleven skall närvaroföras på en annan lektion som genomförs samtidigt. Om en elev får ”annan aktivitet” på en lektion är det alltså varken närvaro eller frånvaro.

Observera även att detta är närvaroregistrering, dvs kvittering av den faktiska närvaron på lektionen. Innan närvaroregistreringen har vårdnadshavare ofta frånvaroanmält sina barn. En frånvaroanmälan kommer synas som förvald giltig frånvaro i närvaroregistreringen (detta syns i filmen). Läs mer om skillnaden mellan nävaroregistrering och frånvaroanmälan.

Filmen ger en översikt kring hur närvarohanteringen görs i Vklass av personal.

Transkriberad film

I denna film ska vi visa hur du registrerar frånvaro i Vklass
Du kan göra det via Schemat
I schemat kan du gå bakåt och framåt
Lektionerna är färgkodade. Grå lektion ligger framåt i tiden, en grön har närvaron redan registrerats. En ljusorange är inställd.
En brun lektion visar att närvaron inte har registrerats. Det gör du genom att gå in på lektionen och klicka på Registrera närvaro
Elever som är frånvaroanmälda syns genom att bocken är borta
Annan aktivitet kan vara att eleven exempelvis är på elevrådssammanträde
Du kan ta bort bocken vilket ger ogiltig frånvaro
Du kan även välja giltig frånvaro eller annan aktivitet
I de två högra kolumnerna kan du lägga in ogiltiga frånvarominuter om en elev kommer sent
Du kan också ge en elev giltig avvikelsetid i den andra kolumnen
Glöm inte att spara under Registrera närvaro
Nu har den bruna lektionen blivit grön
Du kan också registrera frånvaro på en hel dag, det gör du genom att klicka på datumet för att se en lista med alla barn den dagen
Gör precis som tidigare och klicka sedan på Registrera frånvaro längst ner
Du kan också gå in på kollegors schema för att registrera frånvaro på dennes lektioner.
Självklart får din kollega information att du registrerat frånvaron
Du kan även se andra notiser i schemat, tex läxor eller bokade utvecklingssamtal
Klicka på pilen uppe till vänster för att komma tillbaka
En klasslärare anmäla frånvaro via Min klass
Klicka på anmäl frånvaro, välj en eller fler elever och det datum och tid som gäller
Nu syns eleven giltiga frånvaro på alla undervisande personals scheman
Nu ska vi visa hur du kan registrera frånvaro via Vklass app
I appen kan du både registra frånvaro samt lägga in fråvarotillfällen på en elev
Klicka först på Schema
En röd lektion innebär att frånvaron inte har registrerats. Klicka på lektionen, sedan kan du göra din registrering precis på på datorn.
Glöm inte att klicka på Spara
Via klass kan du som mentor lägga in frånvarotillfällen på en elev
Klicka längst ner till höger för att se frånvarotillfällen samt att lägga till frånvaron.

Vanliga frågor

Går SMS / epost meddelande ut till vårdnadshavare vid skolk?

Ja, om det är inställt så i skolans inställningar. Det går dock endast ut meddelande vid ogiltig frånvaro på hel lektion, inte vid sen ankomst. Det går att ställa in om meddelande ska skickas löpande under dagen eller endast i slutet av dagen.

Vid närvaroföringen, kan t.ex. en idrottlärare skriva kommentarer som ej deltagit/ej ombytt?

Det finns ett noteringsfält när man för närvaro. Detta måste dock aktiveras på skolan för att vara skrivbart. Datainspektionen tillåter inte fritextkommentarer vid närvaroföringen, så detta är inget vi rekommenderar att man använder sig av.

Var ser jag en översikt över en elevs frånvaro/närvaro?

På elevens resultatsida, t.ex. via Min klass > Info & resultat intill eleven, eller genom att klicka på eleven i frånvaroregistreringen på lektionen och därefter på knappen ”Resultat”.

Rapporter om ogiltig frånvaro via SMS når inte vårdnadshavarna?

Börja med att kontrollera att föräldrarna har korrekta mobilnummer inlagda. Kontrollera även skolans inställningar då det är vanligt att man har inställt att rapport ska gå via e-post i första hand.

Quiz

Testa dig själv: Närvaro

Testa dina kunskaper om närvaro i Vklass!

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles